Jean-François Vasta

Jean-François Vasta

Nathalie Meunier Rocher

Nathalie Meunier Rocher

Assistante administrative et commerciale

Comptabilité

+33 475548600
nrocher@systemc.pro

Mohamed Boussmen

Mohamed Boussmen

Chef des ventes /

Responsable technico-commercial région Sud

+33 680603442
mboussmen@systemc.pro

Robin Plaisant

Robin Plaisant

Responsable service client

Technico-commercial zone Sud

+33 475548600
+33 631312284
rplaisant@systemc.pro

Safa Nouaigui

Safa Nouaigui

Responsable technico-commerciale région Nord

+33 475548601
+33 673939715
snouaigui@systemc.pro

Bianca Udila

Bianca Udila

Assistante commerciale, marketing et communication

+33 475548603
budila@systemc.pro

Emilien Vabre

Emilien Vabre

Apprenti technicien service client en alternance

+33 475548600
evabre@systemc.pro

Amine Naciri

Amine Naciri

Technicien service client

+33 475548600
anaciri@systemc.pro

Amir El Ibrahimi

Amir El Ibrahimi

Apprenti technico-commercial sédentaire en alternance

+33 475548600
aelibrahimi@systemc.pro